۱۳۲۴

او با دیگر اعضای خانواده سزاوار که در آن زمان در عرصه تجارت چای و شکر اعتبار و جایگاه بالایی داشتند، مشارکت تجاری به راه انداخت...


۱۳۳۲

برف، اولین شرکت خصوصی تولیدی در ایران متولد شد.۱۳۴۲


... اولین دفتر شرکت همتا تاسیس شد ...


 

۱۳۴۳

مدیر جوان شرکت همتا وارد عرصه واردات خودرو شد و در عین حال بر فعالیت های شرکت در زمینه تولید پارچه نظارت می کرد.


۱۳۵۲

شرکت همتا وارد عرصه صنعت شد و اولین ماشین های چاپ گراور را برای صنعت بسته بندی وارد ایران کرد، از آن زمان تاکنون همتا همواره بهترین تیم فنی را در عرصه صنعت چاپ در اختیار داشته است.۱۳۶۳

پس از انقلاب سال ۵۷ برای مدتی فعالیت های اقتصادی و صنعتی در ایران دچار وقفه شد، تحریم های آمریکا مشکلات جدی برای اقتصاد و صنایع ایران رغم زد با در نظر گرفتن این شرایط مدیریت گروه تصمیم گرفت در ساختار شرکت تجدید نظر کند.


۱۳۵۳


شرکت برف تعطیل شد و نام هولدینگ به گروه همتا تغییر کرد.


۱۳۷۳


همتا یک دفتر در دوبی تاسیس کرد ...
۱۳۷۵


موسسه خیریه همتا توسط خانم مریم ملتاجی تاسیس شد

۱۳۷۸


رضا سزاوار به عنوان مدیر عامل گروه همتا فعالیت های خود را آغاز کرد۱۳۸۳

گروه همتا موقعیت خود را در عرصه واردات تجهیزات صنعت چاپ و مواد غذایی تثبیت می‌کند.

۱۳۸۷

گروه همتا وارد عرصه واردات خودرو شد و یک مرکز تجاری نیز تاسیس کرد.
b2b2-2


۱۳۸۸


همتا یک دفتر در شهر اربیل عراق تاسیس کرد۱۳۸۹

همتا به عنوان یکی از عمده ترین تامین کنندگان مواد غذایی و تجهیزات چاپی در ایران عراق و کشورهای CIS شناخته می‌شود.

1945

He ventures into a partnership with Sezavar family which by then already had established a sound reputation as a tea and sugar trader.

1953

Barf, their private garment producing company is born

1964

HAMTA'S FIRST OFFICE IS OPENED
1965

New young manager at the helm of the company enters the car business while looking after the day to day activities of the garment factory.1968

"IRAN Ford" was established as a franchise holder of American Ford Motors Company in Iran1973

Hamta launched its venture in graphic arts industry and imported the first gravure presses in Iran for packaging industry. Since then Hamta has always had the best technical teams.


1974

Barf Co was closed and the holding's name changed to Hamta Group.


1984

Following 1979 Iranian revolution many commercial and industrial activities were severely disrupted. The US sanctions were also starting to bite. Against such a backdrop Hamta's management decided to embark on a restructuring plan.

1992

Hamta Graphic became a leading company in graphic arts industry in the region and started working with CIS countries as well.

1994

Hamta opens new branch office in Dubai...

1996

Hamta foundation was established by Mrs. Maryam Moltaji.


1999

Reza Sezavar, the middle son of the Sezavar family takes charge as the new managing director.


2004

Hamta Group consolidates its position as a leading company in graphic arts industry and food business.

2008

Hamta Group enters car importing business and opens a new commercial center.
b2b2-2


2009

Hamta opens branch office in Erbil, Iraq.


2010

Hamta establishes itself as a major supplier of food products and printing equipment to Iran, Iraq and CIS countries.
pdl_3pdl_2